PRIVACY & Cookie POLICY

Privacy policy

In dit privacy beleid worden de maatregelen vermeld die genomen zijn om uw privacy te beschermen. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van de website www.movetocure.com (hierna de “de Website”) en de mobiele applicatie “Move to Cure” (hierna “het Platform”) wordt aan de hand van dit privacy beleid geduid.

Dit privacy beleid zal u op de hoogte brengen van welke persoonsgegevens bij het gebruik van de applicaties worden verzameld en/of bewaard, de redenen meedelen waarom we dit doen en over welke controlemogelijkheden u beschikt.

MAESCCHALCK AND PARTNERS (hierna “MOVE TO CURE”) vindt het belangrijk de door de wetgever gehanteerde termen goed en in verstaanbare taal uit te leggen, daarom worden in dit privacy beleid verschillende termen extra uitgelegd.

Cookie policy

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek opgehaald worden. Cookies kan u steeds verwijderen via de instellingen van uw browser.